پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

فرم سرمایه پذیر

2024-06-15

روش تکمیل فرم سرمایه پذیر:

سرمایه پذیران و کلیه کسانیکه برای طرحها و پروژه ها یا کسب و کار خود نیازمند سرمایه یا سرمایه گذار یا شریک تجاری هستند، می توانند با تکمیل این فرم، درخواست خودرا اعلام نموده تا در لیست درخواستها و پروژه ها برای معرفی به سرمایه گذاران قرار گیرند. در این راستا علاوه بر معرفی به سرمایه گذاران، فرمهای سرمایه پذیران مورد بررسی کارشناسان قرارگرفته و مواردی که شرایط لازم را داشته باشند در هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران نیز منتشر شده تا به همراه مجموعه بزرگ سرمایه گذاران به سایر مخاطبان ما ارائه شده تا در زمان مناسب جذب سرمایه صورت پذیرد.

تکمیل گزینه هایی که با ستاره (*) مشخص شده اند الزامیست. اعداد حتما به انگلیسی وارد شوند.

فرم سرمایه پذیر:

این فرم مربوط به کسانی است که درخواست جذب و تامین سرمایه و یرمایه گذار برای پروژه ها و کسب و کار خود دارند.
  • میزان سرمایه ای که برای انجام پروژه یا درخواست خود مد نظر دارید را به «تومان» و با «ارقام انگلیسی» درج کنید.
  • لطفا فقط شماره تلفن همراه خود را درج نمایید تا در مواقع لازم با شما ارتباط برقرار نماییم.
  • بر اساس شرایط موجود و درخواستهای سرمایه گذاران و سرمایه پذیران، زمانهای زیر به صورت پیش فرض در نظر گرفته شده اند، لطفا طبق شرایط خود یکی از موارد را انتخاب نمایید.
  • مقدار سودی که در پروژه یا درخواست خود، برای سرمایه گذار (برحسب ماه) پیش بینی کرده اید را درج کنید. دقت داشته باشید این مقدار الزامی را برای تایید و قبول سرمایه گذاران ایجاد نمیکند.
    براساس نوع درخواست خود موارد را تیک بزنید.
  • اگر در خصوص درخواست خود توضیحات دیگری نیز لازم است در این قسمت عنوان کنید. (محدودیت متن 60 کلمه است)
  • چنانچه برای جذب سرمایه یا سرمایه گذار به خدمات مشاوره مثل تهیه طرح توجیهی و کسب و کار، مشاوره بازاریابی و فروش، بررسی امکانسنجی پروژه و ... از جانب کارشناسان ما نیاز دارید می توانید با انتخاب گزینه های زیر اعلام نمایید. لازم به ذکر است جلسه اول مشاوره با کارشناسان رایگان است.