پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

مجموعه سرمایه گذاران

2024-06-15

مجموعه سرمایه گذاران:

مجموعه سرمایه گذاران چگونه ایجاد شده اند؟

در پیام سرمایه و صنعت ایران ، مجموعه بزرگی از سرمایه گذاران و علاقمندان به سرمایه گذاری در پروژه های مختلف صنعتی و تجاری شناسایی شده اند که تمایل دارند در طرحها و پروژه ها در قالب مشارک یا تامین مالی ، سرمایه گذاری نمایند.

فرم سرمایه گذار

اگر شما هم قصد دارید جزو این مجموعه بزرگ سرمایه گذاران قرار بگیرید تا درخواستها، پروزه ها و فرصتهای مختلف سرمایه گذاری به صورت هفتگی برایتان ارسال گردد، کافیست فرم مربوط به سرمایه گذاران را تکمیل نموده تا پس از بررسی کارشناسان، این امکان برایتان مهیا و ایجاد گردد. برای مشاهده فرمم سرمایه گذاری از دگمه زیر استفاده نمایید.