پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 100

2024-07-18

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 100

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 100

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 100

 

* ايران و عربستان بعد از هفت سال توافق کردند

* اقتصاد در سالي که گذشت

* دورخيز براي افزايش نرخ بهره

* معرفي رمز ارز آوه     

* آشتيکنان کره و ژاپن پس از 80 سال

* آشنايي با تحليل تکنيکالقسمت يازدهم –  الگوي سر و شانه

* معرفي کتاب  و تصوير هفته

* بررسي و مقايسه قيمت هاي بازار نسبت به هفته گذشته

ریال150.000