پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 109

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 109

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 109

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 109

 

*پيامد تغيير مکرر قوانين تعرفه‌اي در ايران

*4شوک به اقتصاد امریکا

*جنگ بایننس برای بقا

*آدرس بازدهی 2رقمی در بورس

*نرخ های مورد تایید بازارساز

*تورم منطقه یورو در کف 2ساله

*فروش خودرو آزاد شد

*خروج طلا از یک رابطه سنتی

ریال150.000

آگهی و سیستم اطلاع رسانی پیام سرمایه و صنعت ایران

ارسال هوشمند به 20000 مخاطب فعال

با معرفی فعالیت خود به بیش از 20000 مخاطب پیام سرمایه و صنعت ایران، سرمایه گذاران، مدیران شرکتها و صاحبان کسب و کار، فعالین اقتصادی، سرمایه پذیران و گروههای مختلف در صنعت و تجارت و ... به کار خود رونق ببخشید.

تماس با دفتر آگهی های پیام سرمایه و صنعت ایران: 02166577983