پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 101

2024-07-18

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 101

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 101

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 101

 

* لازمه تداوم رشد شاخص بورس تا پايان سال 1402 چيست؟

* منوي همکاري تجاري تهران – رياض

* دورخيز براي افزايش نرخ بهره

* پيش بيني صندوق بين المللي پول درمورد اقتصاد جهان

* دستاندازهاي مهار تورم

* پيامدهاي «اصلاح ناقص قيمت خودرو»

* معرفي کتاب  و تصوير هفته

* بررسي و مقايسه قيمت هاي بازار نسبت به هفته گذشته

 

 

ریال150.000