پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 105

2024-06-15

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 105

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 105

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 105

 

* ظرفيت نيم ميليون شغل پايداردر صنعت فرانچايز

* مهار تورم؛ پيشنياز رشد اقتصادي

* رد رکود آمریکا در سال 2023

* فراز و فرود نخستین بانک خصوصی ایران

* بورس روی خط توسعه؟

* اطلاعات نادرست چت جی پی تی برای معامله گران

* معرفي کتاب و تصویر هفته

* بررسي و مقایسه قیمت های بازار نسبت به هفته گذشته

ریال150.000