پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 106

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 106

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 106

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 106

 

* حساب سازی برای وام مسکن

* آشوب این روزهای فرانسه

* پورشه؛ شیرینی شش تایی ها

* سه فصل تا پایان پوتین؟

* تصمیمات یک بام و دو هوا در بورس

* معرفی پروژه های سرمایه گذاری

* معرفي کتاب و تصویر هفته

* بررسي و مقایسه قیمت های بازار نسبت به هفته گذشته

ریال150.000

آگهی و سیستم اطلاع رسانی پیام سرمایه و صنعت ایران

ارسال هوشمند به 20000 مخاطب فعال

با معرفی فعالیت خود به بیش از 20000 مخاطب پیام سرمایه و صنعت ایران، سرمایه گذاران، مدیران شرکتها و صاحبان کسب و کار، فعالین اقتصادی، سرمایه پذیران و گروههای مختلف در صنعت و تجارت و ... به کار خود رونق ببخشید.

تماس با دفتر آگهی های پیام سرمایه و صنعت ایران: 02166577983