پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 107

2024-07-18

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 107

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 107

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 107

 

* مردودي صنعت در اشتغال

* استارت اجراي توافق غيرمکتوب ايران و آمريکا

* بررسي و مقايسه قيمت هاي بازار نسبت به هفته گذشته

* تاثير اقتصادي تيلور سوئيفت

* ايست محيط‌زيست به صنايع؟

* طالع‌بيني دنياي  2050

* تردز؛ جايگزيني براي توييتر يا فيس‌بوک؟

* پشت‌ نقاب خانه‌هاي‌خالي

* معرفي کتاب  و تصوير هفته

 

ریال150.000