پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 108

2024-07-18

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 108

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 108

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 108

 

* خطر ابرتورم در سال 1402

* بحران فروش مونتاژی‌ها با واردات خودرو؟

* بررسي و مقايسه قيمت هاي بازار نسبت به هفته گذشته

* تب ۳۸ درجه بازار اجاره

* زلزله 6.8 در مغرب

* بوروکراسی علیه بیزینس‌ها

*معرفی پروژه های سرمایه گذاری

* معرفي کتاب  و تصوير هفته

 

ریال150.000