پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 126

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 126

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 126

آنچه در این شماره می خوانید:

  • امنیت خاورمیانه در دستان خاورمیانه
  • اقتصاد چین در مسیر رونق
  • برگ برنده بایدن در انتخابات
  • افزایش انگیزه در فضای کار
  • واقعیت افزوده، جذابتر از واقعیت
  • بررسی وضعیت نامتعادل بازار سهام
  • هزینه دادگاهها برای ترامپ
  • بازار تعمیرات خانه از دسترس خارج شد
  • معرفی کتاب و تصویر هفته

ریال150.000

آگهی و سیستم اطلاع رسانی پیام سرمایه و صنعت ایران

ارسال هوشمند به 20000 مخاطب فعال

با معرفی فعالیت خود به بیش از 20000 مخاطب پیام سرمایه و صنعت ایران، سرمایه گذاران، مدیران شرکتها و صاحبان کسب و کار، فعالین اقتصادی، سرمایه پذیران و گروههای مختلف در صنعت و تجارت و ... به کار خود رونق ببخشید.

تماس با دفتر آگهی های پیام سرمایه و صنعت ایران: 02166577983