پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 112

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 112

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 112

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 112

 

*فرجام اعتبار مبایعه نامه ها

*مخابره جنگ به اقتصاد جهان

*جنگ قدرت چین و آمریکا در زمین فناوری

*زمین گیر شدن بورس تهران

*دریافت وام فوری با پشتوانه دارایی دیجیتال

*آخر هفته سبز بازار ارز

*دو موتور رشد اقتصاد آمریکا

*نقطه شروع خودروهای پاک

 

ریال150.000

آگهی و سیستم اطلاع رسانی پیام سرمایه و صنعت ایران

ارسال هوشمند به 20000 مخاطب فعال

با معرفی فعالیت خود به بیش از 20000 مخاطب پیام سرمایه و صنعت ایران، سرمایه گذاران، مدیران شرکتها و صاحبان کسب و کار، فعالین اقتصادی، سرمایه پذیران و گروههای مختلف در صنعت و تجارت و ... به کار خود رونق ببخشید.

تماس با دفتر آگهی های پیام سرمایه و صنعت ایران: 02166577983