پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 114

2024-06-16

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 114

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 114

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 114

 

*40متر نشینی رکورد زد

*توافق غیررسمی ایران و آمریکا هنوز محتمل است

*رکورد رکود خودرو

*تولد نهنگ ها درخواست خاورمیانه

*جذابیت خطرناک ارزهای دیجیتال جدید

*سرانه تراکنش روزانه ایرانی ها

*آیا شغل شما در برابر هوش مصنوعی تاب می آورد

ریال150.000