پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 116

2024-07-18

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 116

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 116

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 116

 

*کلید پیش خرید خانه اول

*جایگاه ایران در فلزات غیرآهنی

*سقوط طلا به میانه کانال 1900

*بیت کوین محبوب می شود

*هفته متعادل بورس

*انحصار در دهکده چهانی

*ربات های آهنگر

*تنبیه مالیاتی اجاره نشین ها

*معرفی کتاب و تصویر هفته

ریال150.000