پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 118

2024-07-18

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 118

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 118

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 118

 

*تحلیل تجارت ایران در 20سال

*کسری بودجه با هدف یارانه ها

*سیاه و سفید فروش اینترنتی دارو!

*معرفی پروژه ای با بازدهی درآمدی میلیاردی

*انفجار بیت کوین در آستانه تایید اولیه صندوق قابل معامله

*رونق حواله فروشی در بازار خودرو

*تردید در بازار سهام

*معرفی کتاب و تصویر هفته

ریال150.000