پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 122

2024-07-18

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 122

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 122

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 122

 

*2023 سال ظهور یک فناوری انقلابی به نام هوش مصنوعی

*چین بازار خودروی روسیه را نیز از ایران گرفت

*مقایسه وام های آنلاین در بازار

*هر آنچه که تهران می تواند از آتن ها بیاموزد !

*بررسی سناریوهای قیمت خودرو

*داستان مافیای زباله درخیابانهای پایتخت

*درس بازاریابی از مک دونالد

*معرفی کتاب و تصویر هفته

ریال150.000