پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 128

2024-07-18

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 128

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 128

آنچه در این شماره می خوانید:

  • چرا فیلترینگ شکست خورد
  • یک پانزی دیگر این بار با آیفون
  • قیمت دستوری خودرو از تورم جا ماند
  • آسیب شناسی ارز چند نرخی
  • بلای کرونا به اشتغال زنان از نگاه بانک جهانی
  • امید و ناامیدی بورس در ماه پایانی
  • آنروی سکه انتشار گواهی سپرده خاص
  • واقعا اقتصاد نوزدهم جهانیم؟!
  • معرفی کتاب و تصویر هفته

ریال150.000