پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 133

2024-05-18

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 133

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 133

آنچه در این شماره می خوانید:

  • پایان یک تنش خطرناک
  • عدم تمایل سرمایه گذاران به مشارکت در استارتاپهای چینی
  • آیا نسل زد فردای بهتری را میسازد؟
  • تغییر خودروی ثبت نامی ماشی از عدم تعهدات سامانه یکپارچه
  • بازدهی بازارها در فروردین
  • سهم صندوقهای بازنشستگی از بودجه
  • ساماندهی اجازه بها; تعیین سقف
  • چطور مهارتهای کاریمان را به رخ بکشیم
  • معرفی کتاب و تصویر هفته

ریال150.000