پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 135

2024-05-18

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 135

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 135

آنچه در این شماره می خوانید:

  • تامین مواد اولیه چالش پیش روی صنایع
  • الگوی سیاستگذاری صنعتی برزیل
  • صفر تا صد وام دهی الکترونیک
  • نوسان فروش خودروسازان در 1402
  • عملکرد درگاه ملی مجوزها و انحراف از اهداف
  • شوک تغییر سقف مالیاتی به بورس
  • طرح بلند پروازانه چین، ابتکار “کمربند و راه”
  • چگونه فیلترینگ عرصه را بر صنعت بازی تنگ کرد؟
  • معرفی کتاب و تصویر هفته

ریال150.000