پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 138

2024-07-24

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 138

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 138

آنچه در پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 138 می خوانید:

  • وداع با رئیس جمهور
  • تغییر روند تورم 1403
  • تکرار سیاست ناکارامد با ارز ارزان
  • رکورد دوباره تورم اجاره
  • تورم متفاوت 1403
  • اجرای ناموفق حمایت از کسب و کارهای اینترنتی
  • اهداف پنهان غولهای هوش مصنوعی
  • معرفی پروژه های سرمایه گذاری
  • معرفی کتاب و تصویر هفته

 

ریال150.000