پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 140

2024-07-24

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 140

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 140

آنچه در پیام سرمایه وصنعت ایران شماره 140 می خوانید:

  • “همستر کامبت” در نقش غول چراغ جادو
  • پارلمان بریتانیا محکوم به خروج از سایه سیاه رکود
  • تثبیت دلار در کانال 58
  • عملکرد اقتصادی دولت ها، پس از جنگ تاکنون
  • “عجله دارم” برمیگردد؟
  • خرید اینترنتی، درصد محبوبیت تراکنشها
  • آیا بورس از وضعیت قرمز خارج میشود؟
  • دست دوم برقی هم مجوز ورود می گیرد!
  • معرفی کتاب و تصویر هفته

ریال150.000