پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 142

2024-07-24

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 142

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 142

آنچه در پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 142 می خوانید:

  • چالشهای VAR در ایران
  • تسهیل در واردات خودروهای برقی
  • تضاد در مقبولیت رمزارزها
  • آیا بازار مسکن در انتظار انتخابات است؟
  • تامین ارز مواد اولیه ، پاشنه آشیل تولید صنعتی
  • آیا حباب طلا در حال ترکیدن است؟
  • پیامهای مجازی در اروپا کنترل خواهد شد؟
  • آیا امید به سرمایه گذاری در بورس بازمیگردد؟
  • معرفی کتاب و تصویر هفته

ریال150.000