پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 143

2024-07-24

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 143

پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 143

آنچه در پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 143 می خوانید:

  • قیمتها، ارز، بازار و انتخابات
  • ترامپ برنده مطلق اولین مناظره
  • صادرات خدمات در جهان
  • سبزی بورس، مرهمی بر هفته قرمز
  • نظر اقتصاددانان برجسته، در تاثیر سیاست بر اقتصاد
  • وام 4درصدی واقعی یا اسمی؟
  • آمازون در بازار هوش مصنوعی
  • معرفی پروژه های سرمایه گذاری
  • معرفی کتاب و تصویر هفته

 

ریال150.000