پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

بورس در هفته گذشته

2024-06-15

بورس در هفته گذشته

چکیده مطلب:

ررسي آمار و ارقام هفته قبل نشانگر اين نکته است که در هفته پيش، بازار با تداوم خروج پول حقيقي همراه شده ‌است. در هفته‌اي که سپري شد،‌ 763ميليارد ‌تومان از گردونه معاملات سهام و حق‌تقدم خارج و 14 ميليارد‌ تومان نيز از صندوق‌هاي درآمد ثابت خارج شد. معاملات بورس تهران در هفته گذشته با کاهش ارتفاع هر سه شاخص اصلي تالار شيشه‌اي همراه شد.

فهرست مطالب

خودنمايي دلاري‌ها؟

بررسي آمار و ارقام هفته قبل نشانگر اين نکته است که در هفته پيش، بازار با تداوم خروج پول حقيقي همراه شده ‌است. در هفته‌اي که سپري شد،‌ 763ميليارد ‌تومان از گردونه معاملات سهام و حق‌تقدم خارج و 14 ميليارد‌ تومان نيز از صندوق‌هاي درآمد ثابت خارج شد. معاملات بورس تهران در هفته گذشته با کاهش ارتفاع هر سه شاخص اصلي تالار شيشه‌اي همراه شد.

در هفته‌اي که گذشت، شاخص‌‌‌‌‌کل بورس تهران‌‌‌‌‌ 0.78درصد از ارتفاع خود را از دست داد تا سهامداران بورس تهران براي پنجمين هفته متوالي شاهد کاهش ارتفاع نماگر اصلي بازار سهام باشند. همچنين در هفته گذشته شاخص هموزن با افت 1.76درصدي همراه شد. در فرابورس نيز شاخص‌‌‌‌‌کل اين بازار در مقياس هفتگي 1.35درصد از ارتفاع خود را از دست داد.

آمارهاي معاملاتي

ميانگين قيمت دلار در بازار آزاد براي دومين هفته متوالي با افزايش همراه شد و روي سطح 58‌‌‌‌‌‌هزار و 620‌‌‌‌‌‌ تومان قرارگرفت. خبر مثبت ديگر براي بازار، استمرار افزايش قيمت دلار نيمايي است. گفتني است که دلار نيمايي در هفته گذشته رقم 39‌‌‌‌‌‌هزار و 864‌‌‌‌‌تومان را به‌ عنوان ميانگين هفتگي به ‌‌‌‌‌ثبت رساند. نکته قابل‌‌‌‌‌توجه ديگر، خروج ادامه‌دار پول از بازار سهام است. در هر 6 هفته معاملاتي گذشته که مورد بررسي قرار گرفته‌اند، بازار سهام با خالص تغيير مالکيت منفي حقيقي‌‌‌‌‌ها همراه بوده‌‌‌‌‌ و اين گروه از بازيگران با توجه به اوضاع اسفناک بازار سهام در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير، عطاي بازار را به لقاي آن بخشيده‌‌‌‌‌اند.

گفتني است که در مجموع 6 هفته معاملاتي گذشته، 6هزار و 364‌‌‌‌‌ميليارد ‌‌‌‌‌تومان پول از گردونه معاملات سهام و حق‌‌‌‌‌تقدم خارج شده‌ است که رقم قابل‌توجهي محسوب مي‌شود. ميانگين قيمت سکه رفاه نيز بعد از ثبت افزايش ميانگين هفتگي قيمت دلار در هفته گذشته با رشد همراه شد و روي سطح 33‌ميليون و 549‌هزار‌ تومان قرارگرفت که بيشترين مقدار طي چهار هفته اخير است. رکود حاکم بر کليت بازار اما خود را در افت ارزش معاملات خرد نشان مي‌دهد. ميانگين هفتگي ارزش معاملات خرد بازار سهام که شامل سهام و حق‌‌‌‌‌تقدم مي‌شود، رقم 3‌‌‌‌‌‌هزار و 203‌‌‌‌‌ميليارد‌‌‌‌‌‌ تومان را تجربه کرد.

بررسي ارزش معاملات

همان‌طور که بالاتر گفته شد، کاهش ارزش معاملات به مقادير نازل، يکي از نکات جالب‌‌‌‌‌توجه هفته معاملاتي گذشته است. اندکي تامل پيرامون رفتار سرمايه‌گذاران خرد بازار سهام، نکات جالبي را در اين زمينه به سرمايه‌گذاران مخابره مي‌کند.

طبيعتا در هر بازاري، زماني‌که انتظاري براي رشد قيمت‌ها وجود داشته ‌‌‌‌‌باشد، تحرک فعالان آن بازار زياد مي‌شود. مثلا در بازار مسکن شهر تهران، هر زمان که انتظارات تورمي شعله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور مي‌شود و انتظاري براي رشد قيمت‌ها در ماه‌هاي آتي وجود دارد، تعداد معاملات ثبت‌شده در پايتخت در هر ماه از 10‌‌‌‌‌هزار معامله فراتر مي‌رود.

در بورس اوراق‌‌‌‌‌بهادار تهران نيز همين‌‌‌‌‌گونه است. هر زمان که انتظاري براي رشد قيمت‌ها در بطن بازار سهام وجود داشته باشد، ارزش معاملات خرد در مسير افزايشي قرار مي‌گيرد و اين افزايش ارزش معاملات تا زماني ادامه دارد که روند صعودي در بازار سهام به اتمام برسد. براي مثال در روند صعودي که در ابتداي سال ‌جاري در بازار سهام تجربه شد، ارزش معاملات خرد در اين بازار در سطوح نازلي قرار داشت، اما به‌‌‌‌‌يک‌‌‌‌‌باره شاهد افزايش ارزش معاملات خرد بازار به سطوح بيش از 10‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار ‌‌‌‌‌ميليارد ‌‌‌‌‌تومان بوديم.

اين روند از ابتداي اسفند سال‌‌‌‌‌ گذشته شروع شد و تا اواسط ارديبهشت سال‌ جاري نيز ادامه داشت، به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌اي که ارزش معاملات تا سطوح 25‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ميليارد ‌‌‌‌‌تومان صعود داشت، اما همزمان با ريزش قيمت‌ها که از روز 17ارديبهشت آغاز شد، هر روز شاهد کاهش ارزش معاملات نسبت به روزهاي قبل بوديم، به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌اي که اين روزها اين پارامتر آماري در حوالي 3‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ميليارد ‌‌‌‌‌تومان قرار دارد. گفتني است که محاسبات ما در متن حاضر براي سهام، حق‌‌‌‌‌تقدم و صندوق‌هاي سهامي لحاظ شده ‌‌‌‌‌است و اگر در رسانه‌هاي ديگر ارقام متفاوتي از آيتم ارزش معاملات به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چشم مي‌خورد، به دليل تفاوت مبناي محاسبه است که برخي، معاملات حقيقي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در صندوق‌هاي سهامي را در نظر نمي‌گيرند.

دليل افت ارزش معاملات از سقف 25‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار ‌‌‌‌‌ميليارد ‌‌‌‌‌توماني، چرخش روند بازار سهام بود. افزون بر اين، يکي از دلايل افت ارزش معاملات خرد بازار سهام در مقطع کنوني، نبود چشم‌‌‌‌‌انداز رشد در اين بازار است. در واقع در برهه فعلي، محرکي در سپهر بورس تهران موجود نيست که در روزها و ماه‌هاي پيش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو، آتش قيمت‌ها را شعله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورتر ساخته و به سمت ايستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي جديد هدايت کند. مطمئنا زماني شاهد چرخش در نمودار ارزش معاملات بازار خواهيم بود که بازار با تغيير روند مواجه شود. روند غالب چند وقت اخير در بورس تهران، نزولي بوده ‌‌‌‌‌است و طبيعتا در اين اثنا که هر روز ارتفاع قيمت سهام موجود در بازار، نسبت به روزهاي قبل کم مي‌شود و هيچ چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز رشدي در بازار وجود ندارد، کسي به خريد سهام که متعاقبا افزايش ارزش معاملات را در پي خواهد داشت، تمايل نخواهد داشت.

بورس در هفته گذشته

صنايع برتر بازار

صنايع بورسي طي هفته گذشته، شرايط خوبي را تجربه نکردند و عمده نمادها و نماگرهاي صنايع بازار بازدهي منفي را به ثبت رساندند. نماگر اصلي بازار که از آن به شاخص کل نيز ياد مي‌شود، طي هفته گذشته منفي 0.78درصد بازدهي منفي را به ثبت رساند و بازدهي نماگر هموزن منفي 1.76درصد بوده است. اين درحالي است که اوضاع بازار از زمستان نيز چندان خوشايند نبود و سرماي زمستان به بازار پول سرايت کرد؛ به طوري که انقباض پولي در کشور نرخ بهره را تا 30درصد افزايش داد و قيمت نمادهاي بازار به پايين‌ترين سطوح چند وقت اخير خود هدايت شد.

پول‌هاي قابل‌توجهي توسط سرمايه‌گذاران حقيقي از بازار خارج شد و ارزش معاملات سيگنال رکود را به بازار مخابره کرد. اما در اين ميان، بررسي شاخص‌هاي صنايع نشان مي‌دهد که طي هفته گذشته حال تعداد انگشت‌شماري از صنايع خوب است. صنعت حمل‌و‌نقل بارزميني و وسايل خانگي، با ثبت بازدهي 6.6درصدي و 1.36درصدي در صدر بازدهي صنايع طي هفته گذشته قرار گرفتند. همچنين صنعت چاپ و نشر و سخت‌افزار و تجهيزات با بازدهي حوالي 20درصد از ابتداي زمستان بهترين بازدهي را نصيب سهامداران خود کردند و از سبد سهام آنها محافظت شد.

اما نکته مهم اين است که برخي از صنايع خودي نشان داده‌اند و در کوتاه‌مدت در حال صدرنشيني هستند. صنايع دلاري سعي مي‌کنند به واسطه اختلاف دلار نيما و آزاد و احتمال پر شدن گپ ميان اين دو بازار، پتانسيل رشد داشته باشند و مي‌خواهند در بازار خودنمايي کنند.

هفته سبز نصيب کدام صنايع شد؟

بازارهاي مالي طي هفته گذشته روزهاي خوبي را تجربه کردند، به طوري که بازار دلار و بازار سکه و طلا رونق خوبي داشتند. اما بورس تهران به واسطه تحکيم فضاي رکودي روند نزولي را براي شاخص کل به ثبت رساند، به طوري که اين نماگر حدود 0.78درصد بازدهي منفي را به همراه داشت  و 1.76درصد بازدهي منفي نيز نصيب شاخص هموزن شد. در اين ميان، پربازده‌ترين صنعت بورس، وسايل خانگي و حمل‌و‌نقل زميني بالاترين بازدهي را به همراه داشتند. به نظر مي‌رسد صنايعي که طي سال جاري با رونق همراه نبودند و عموما در ميان بازدهي‌هاي بالاي بازار قرار نداشتند، قصد خودنمايي دارند و تمايل دارند که سهامداران خود را بي‌نصيب نگذارند. طي هفته گذشته در ميان 15 صنعت برتر بازار، نام صنايعي ديده مي‌شود که طي هفته‌هاي گذشته به‌ندرت ديده مي‌شدند.

صنايعي نظير مواد شيميايي يا پتروشيمي‌هاي بزرگ بازار و صنايع توليدکننده اوره و آهن و فولاد نيز در اين ميان مشاهده مي‌شوند. آهن و فولاد با ثبت بازدهي 0.66درصدي در هفته گذشته موفق شد بالاخره در صدر جدول بازدهي صنايع قرار گيرد. به نظر مي‌رسد اختلاف بيش از 45درصدي دلار بازار آزاد و نيما که در سابقه تاريخي خود اعداد بالايي هستند، اين پتانسيل و ذهنيت را در بازار به وجود آورده است که احتمال تحرک صنايع دلاري بالا باشد. علاوه بر اين، خروج معاملات بورس کالا از رکود چند ماه گذشته و رشد قيمت شمش فولاد به بالاي 19ميليون تومان طي بهمن‌ماه و رشد قابل توجه حجم معاملات فولاد در اين بازار، احتمالا سيگنالي براي پايان رکود قيمتي و معاملاتي در محصولات فولادي باشد. از اين رو، بازار سهام نيز احتمالا به اين موضوع واکنش نشان خواهد داد. در ميان بازدهي‌هاي صنايع از ابتداي زمستان نيز تغييراتي ديده مي‌شود که مي‌تواند مسببات تغيير روند بازار فراهم کند.

کاهش سوز زمستاني صنايع؟

بازار سهام، در زمستان سرماي سوزاني را تجربه کرد، به طوري که شاخص کل بورس از ابتداي زمستان کاهش 7.03درصدي و نماگر هموزن کاهش ارتفاع 6.2درصدي را تجربه کردند. مروري بر بازدهي صنايع از ابتداي زمستان نشان مي‌دهد که داستان بازدهي صنايع ديگر مانند گذشته نيست و احتمالا سرنوشت صنايع دلاري در روزهاي پاياني سال تغيير خواهد کرد، به طوري که دوباره نام صنايع پتروشيمي، فولادي، پالايشي و اوره‌اي در ميان صنايع برتر زمستان ديده مي‌شود. هرچند برخي از صنايع نامبرده بازدهي مثبتي در اين مدت به ثبت نرساندند، اما بازدهي منفي آنها کمتر از نماگرهاي منتخب بازار بوده است.

يکي از دلايل رشد صنايعي نظير فولاد و کاني‌هاي فلزي کاهش عوارض صادرات است و مي‌توان بخشي از رشد سهام اين صنايع را به اين موضوع نسبت داد. به نظر مي‌رسد اگر نوبت به چرخش بازار باشد، صنايع برتر بازار صنايعي هستند که نسبت قيمت به سود آنها از نسبت قيمت به سود متوسط تاريخي خود کمتر باشد. صنايعي نظير فولاد، پالايشي و اوره‌اي جزو پرپتانسيل‌هاي بازار قرار دارند و علاوه بر محافظت از سبد سرمايه‌گذاري سهامداران مي‌توانند بازدهي معقولي را همگام با رشد شاخص کل به همراه داشته باشند.

گروه سيمان و لاستيک و پلاستيک علي‌رغم صدر‌نشيني در همه دوره‌هاي کوتاه‌مدت سال جاري، همچنان صنايع پرپتانسيلي هستند و نسبت قيمت به سود آنها با ميانه تاريخي اختلاف بالايي دارد. جدا از اينکه صنايع انرژي‌بر نظير فولاد و سيمان موفق شدند در زمستان سال جاري برخلاف زمستان‌هاي گذشته سطح توليد خود را حفظ کرده و در برابر کمبود انرژي دوام آوردند. 

بطور تاريخي در زمستان 5سال اخير، همواره صنايع دلاري در زمستان بازدهي‌هاي خوبي به ثبت رساندند. مروري بر بازدهي صنايع در زمستان سنوات گذشته نشان مي‌دهد که صنايع دلاري معمولا با تقاضاي دلار در آخر سال، بخشي از کمبودهاي سالانه خود را جبران مي‌کنند؛ به علاوه اينکه ثبات کرک اسپردها و رشد دلار نيما مي‌تواند درآمد پالايشي‌ها را تحت‌تاثير قرار داده و در بازدهي اين صنعت نيز موثر باشد.

منبع : دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *