پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

ویژگیهای مشترک موثق در اجرای شاخصهای کلیدی عملکرد هوشمند

ویژگیهای مشترک موثق در اجرای شاخصهای کلیدی عملکرد هوشمند

چکیده مطلب:

اغلب شرکت‌ها و سازمان‌ها به شاخص‏‏‌هاي کليدي عملکرد يا KPIs به‏‏‌عنوان يکي از ارکان اصلي برنامه‏‏‌ريزي‏‏‌ها و سياستگذاري‏‏‌هاي خود نگاه مي‌کنند. با اين‏‏‌ همه، شاخص‏‏‌هاي کليدي عملکرد در بسياري از اين شرکت‌ها و سازمان‌ها فقط در ظاهر مورد توجه قرار دارند و اقدامات عملي چنداني در اين ‏‏‌خصوص صورت نمي‌گيرد.

فهرست مطالب

اغلب شرکت‌ها و سازمان‌ها به شاخص‏‏‌هاي کليدي عملکرد يا KPIs به‏‏‌عنوان يکي از ارکان اصلي برنامه‏‏‌ريزي‏‏‌ها و سياستگذاري‏‏‌هاي خود نگاه مي‌کنند. با اين‏‏‌ همه، شاخص‏‏‌هاي کليدي عملکرد در بسياري از اين شرکت‌ها و سازمان‌ها فقط در ظاهر مورد توجه قرار دارند و اقدامات عملي چنداني در اين ‏‏‌خصوص صورت نمي‌گيرد.

شاخص‏‏‌هاي کليدي عملکرد زمينه‏‏‌ساز دگرگوني ديجيتال

 در سال‌هاي اخير و با گسترش روزافزون شرکت‌هاي ديجيتال، شرايط به‌‌‌گونه‌‌‌اي شکل ‌‌‌گرفته که شاخص‌‌‌هاي کليدي عملکرد به اين دليل که بيشتر بر پايه الگوهاي سنتي و قديمي سازمان‌ها شکل ‌‌‌گرفته‌‌‌اند توانايي هماهنگ ‌‌‌شدن با ساختارهاي ديجيتال و در راس آنها دگرگوني ديجيتال را ندارند. در نتيجه آنچه شرکت‌هاي ديجيتال بيش از هر چيزي به آن نيز دارند «شاخص‌‌‌هاي کليدي عملکرد هوشمند» است. بر اين ‌‌‌اساس، پيشرفت‌‌‌هاي صورت‌‌‌گرفته در زمينه يادگيري ماشيني و الگوريتم‌‌‌هاي پيش‌بيني مي‌توانند شرايطي را به وجود آورند تا شاخص‌‌‌هاي کليدي عملکرد به شاخص‌‌‌هاي تجويزي کاربردي و موثري تبديل شوند که نقش هدايت‌‌‌کننده و جهت‌‌‌دهنده به استراتژي‌‌‌ها را بازي کنند، نه صرفا شاخص‌‌‌هايي که به مديران کمک مي‌کنند تا در چارچوب حرکت کنند و به حد مشخصي از عملکردها دست يابند. در اين ميان، دگرگوني ديجيتال باعث شده تا شاخص‌‌‌هاي کليدي عملکرد هوشمند به يک مزيت رقابتي تعيين‌‌‌کننده و حياتي براي شرکت‌هاي ديجيتال تبديل شوند. در واقع، الگوريتم‌‌‌ها اين توانايي را دارند تا از نتايج عملکرد قبلي ياد بگيرند و از آنها در راستاي بهبودبخشي به عملکردهاي آينده استفاده کنند. اين چنين است که شاخص‌‌‌هاي کليدي عملکرد هوشمند به طور پيوسته در حال تکامل يافتن و هوشمندتر شدن هستند و با بهره‌‌‌گيري حداکثري از داده‌‌‌هاي پيشين، عملکردهاي آينده را بهبود مي‌‌‌بخشند. البته رسيدن به اين نقطه نيازمند وجود کيفيت بالاي مديريت اجرايي در شرکت‌هاست و اين همان چيزي است که در شرکت‌هاي تمام ديجيتالي همچون علي‌‌‌بابا، آمازون و اسلک به‌‌‌روشني ديده مي‌شود و به‌‌‌خوبي نشان مي‌دهد که وجود داده‌‌‌هاي هوشمند در شرکت‌هاي ديجيتال و استفاده بهينه از آنها به طور حتم به موفقيت‌‌‌هاي بزرگ منتهي مي‌شود.

 درس‌‌‌هايي از اسلک و آديداس آمريکا

شرکت نرم‌‌‌افزارهاي تعاملي اسلک، نمونه‌‌‌اي است از شرکت‌هاي موفقي که شاخص‌‌‌هاي کليدي عملکرد هوشمند را به استراتژي کلان کاري خود تبديل کرده است. شرکت اسلک از سال 2019 به‌‌‌طور جدي دست به تغييرات اساسي در خصوص شاخص‌‌‌هاي کليدي عملکرد خود زده است. امروزه KPIs در شرکت اسلک در سه رده طبقه‌‌‌بندي ‌‌‌شده‌‌‌ که عبارتند از: *افزايش آگاهي کلي شرکت *تحريک و تقويت رشد مشتري *به بلوغ رساندن خطوط فروش

با توجه ‌‌‌به وجود اين سه نوع شاخص عملکرد در شرکت اسلک، تمام کارکنان به‌‌‌صورت خاص بر کاري که در شرکت انجام مي‌دهند و شناسايي اولويت‌‌‌ها و مهم‌ترين وظايفي که بايد بر عهده بگيرند تمرکز مي‌کنند. اين موفقيت در نهايت دو مزيت اصلي براي شرکت اسلک به ارمغان آورده است: اول اينکه تمام واحدها و بخش‌‌‌هاي شرکت به طور دقيق مي‌‌‌دانند که چگونه و با انجام کدام کارها مي‌توانند به بهبود عملکرد ساير بخش‌‌‌ها کمک کنند و در نتيجه شکوفايي تمام شرکت را تضمين کنند؛ و دوم هم اينکه تمام تيم‌‌‌هاي کاري فعال در شرکت حجم بزرگي از اطلاعات و داده موردنياز خود را در اختيار دارند و با استفاده از آنها قادرند بهترين و مناسب‌‌‌ترين تصميم‌‌‌ها را در لحظه بگيرند و با چابکي فوق‌‌‌العاده‌‌‌اي کارها و وظايف محوله به خود را انجام دهند. شرکت آديداس آمريکا هم ‌‌‌مانند اسلک، کارنامه درخشاني در خصوص طراحي و پياده‌سازي سيستم هوشمند شاخص‌‌‌هاي کليدي عملکرد دارد و تمرکز اصلي خود را در اين زمينه بر روابط با مشتريان خود قرار داده است. اين شرکت اخيرا اقدام به تغييرات اساسي در سيستم سنجش شاخص‌‌‌هاي مالي سنتي مبتني بر فروش و سودآوري کرده و به‌‌‌جاي آنها از شاخص‌‌‌هاي هدفمند و مشتري‌‌‌محوري مانند احتمال معرفي ‌‌‌شدن برند به ديگران توسط مشتريان استفاده مي‌کند. اين دگرگوني بزرگ در شاخص‌‌‌هاي کليدي عملکرد شرکت آديداس، به‌‌‌سرعت تغييرات بزرگي را در فرهنگ‌‌‌ سازماني اين شرکت به وجود آورد، به‌‌‌طوري که شرکت پرسابقه‌‌‌اي مانند آديداس طي چند سال گذشته و به‌‌‌واسطه دگرديسي فرهنگي و سازماني به فروش آنلاين و غيرحضوري محصولات خود در سطح کلان روي آورده و ايجاد تجربيات مطلوب ديجيتال را سرلوحه سياستگذاري‌‌‌هاي فرهنگي و عملکردي خود قرار داده است.  تغيير در شاخص‌‌‌هاي کليدي عملکردي شرکت آديداس همچنين تاثيري شگرف و عميق بر سبک بازاريابي اين شرکت گذاشته است، به‌‌‌طوري‌‌‌ که به‌‌‌جاي استفاده از کانال‌‌‌هاي سنتي بازاريابي و تبليغات محيطي و رسانه‌‌‌اي، بخش بازاريابي شرکت به سمت تقويت بازاريابي مويرگي و تبديل‌‌‌ کردن مشتريان راضي خود به سفيران و طرفداران دوآتشه برند آديداس با کمک ‌‌‌گرفتن از يادگيري ماشيني و الگوريتم‌‌‌ها حرکت کرده است.

ویژگیهای مشترک موثق در اجرای شاخصهای کلیدی عملکرد هوشمند

 هفت عادت کاربران موثر و موفق  KPI

به‌‌‌طور کلي مي‌توان هفت ويژگي بنيادين و مشترک در تمام شرکت‌هايي که در زمينه پياده‌سازي سيستم شاخص‌‌‌هاي کليدي عملکرد هوشمند موفق عمل کرده‌‌‌اند برشمرد:

1-KPI  هم به مديريت سازمان کمک مي‌کند و هم به رهبري سازمان. در حالي که مديريت بر کسب اهداف کوتاه‌‌‌مدت تمرکز مي‌کند و بيشتر به دنبال حل مساله است، رهبري سازمان داراي اهداف و افق‌‌‌هاي ذهني بلندمدت است و به دوردست‌‌‌ها مي‌‌‌نگرد. در اين ميان، شاخص‌‌‌هاي کليدي عملکرد يا همان KPI هم به مديران در زمينه حل مساله و تحقق اهداف کوتاه‌‌‌مدت سازمان کمک مي‌کند و هم رهبران را قادر مي‌‌‌سازد تا آينده را پيش‌بيني کرده و برنامه‌‌‌هاي کاري آگاهانه و داده‌محوري را به مرحله اجرا درآورند.

2-KPI  به يکپارچه‌‌‌سازي سازمان کمک مي‌کند. انتخاب شاخص‌‌‌هاي درست عملکرد باعث مي‌شود تمام کارکنان، تيم‌‌‌هاي کاري و بخش‌‌‌هاي مختلف يک سازمان در يک مسير قرار بگيرند و تمام افراد و فرآيندها به‌‌‌صورت يکپارچه عمل کنند. شاخص‌‌‌هاي کليدي عملکردي که مبتني بر داده باشند اين امکان را به سازمان‌ها مي‌دهند تا به‌‌‌عنوان ‌‌‌مثال در زمان ارزيابي عملکرد بخش فروش خود، بر اساس داده‌‌‌ برآمده از ساير بخش‌‌‌ها از جمله بخش بازاريابي دست به قضاوت بزنند و در نتيجه ارزيابي درستي از عملکرد هر کدام از بخش‌‌‌هاي سازمان داشته باشند.

3-KPI  نگرش ترکيبي و جامعي درباره مشتريان در اختيار سازمان‌ها قرار مي‌دهد. امروزه در صنايعي همچون هتل‌‌‌داري يا بهداشت ديگر خبري از روش‌هاي سنتي فروش نيست چرا که در حال حاضر آگاهي دقيق و به‌‌‌موقع از خواسته‌‌‌ها و سلايق مشتريان باعث مي‌شود شرکت‌ها قادر باشند مشتريان را به‌‌‌خوبي به مشارکت فعال وادارند و براي اين جلب مشارکت از کانال‌‌‌هاي آنالوگ و ديجيتال مختلفي بهره ببرند.

4-KPI  به شرکت‌ها در زمينه تصميم‌گيري‌‌‌هاي کليدي کمک مي‌کند. شاخص‌‌‌هايي مانند فروش يک شرکت در ساعت‌‌‌هاي مختلف شبانه‌‌‌روز، يا در روزهاي مختلف هفته، يا در فصول مختلف سال، يا در موقعيت‌‌‌هاي جغرافيايي گوناگون يا از طريق کانال‌‌‌هاي ارتباطي متنوع متفاوت است. بنابراين شرکت‌هايي که مي‌توانند هم داده‌‌‌هاي بزرگي را جمع‌‌‌آوري و پردازش کنند و هم اين داده را به‌‌‌خوبي تحليل کنند، مي‌توانند با تحليل درست گذشته به نحو بهتري آينده را پيش‌بيني کنند و تصميم‌گيري‌‌‌هاي بهتر و موثرتري داشته باشند.

5-KPI  اطلاعاتي را در اختيار سازمان‌ها قرار مي‌دهد که مي‌توان آنها را در بخش‌‌‌هاي مختلف سازمان به کار برد. شاخص‌‌‌هاي کليدي عملکرد اين قابليت را دارند تا اطلاعاتي را در اختيار سازمان‌ها قرار دهند که در بخش‌‌‌هاي مختلف سازمان پراکنده مي‌‌‌شوند. در نتيجه لازم است که يک نوع تعامل پيوسته و بين‌بخشي در درون سازمان‌ها وجود داشته باشد. در اين حالت هر کدام از بخش‌‌‌هاي سازمان بايد به اين باور برسد که اطلاعاتي که در اختيار دارد به کليت سازمان تعلق دارد و ساير بخش‌‌‌ها نيز حق دارند از اين اطلاعات بهره‌‌‌مند شوند.

6-KPI  بر تمرکز امور در درون سازمان‌ها مي‌‌‌افزايد. در هر سازماني چند شاخص کليدي عملکرد اصلي وجود دارد که آن سازمان با تمرکز بر روي آنها به کارها سامان مي‌دهد و از پراکنده عمل ‌‌‌کردن جلوگيري مي‌کند. از طريق همين تمرکز درون سازماني است که KPI به تقويت رشد کسب و کارها کمک و از اتلاف انرژي و منابع جلوگيري مي‌کند.

7-KPI  مجموعه اطلاعات موردنياز براي يادگيري ماشيني را فراهم مي‌کند.

 در واقع اين شاخص‌‌‌هاي کليدي عملکرد هستند که داده‌‌‌هاي موردنياز براي يادگيري ماشيني را فراهم کرده و به مدل‌‌‌هاي يادگيري ماشيني «ياد مي‌دهند» چگونه به بهبود عملکردها کمک کنند و چگونه با درس‌‌‌ گرفتن از گذشته باعث ساختن آينده‌‌‌اي بهتر شوند.

شاخص‌‌‌هاي کليدي عملکرد با جمع‌‌‌آوري و تحليل هدفمند و دقيق اطلاعاتي مانند آمار و ارقام فروش گذشته، اين امکان را به ماشين‌‌‌ها و الگوريتم‌‌‌ها مي‌دهند تا فروش آينده را پيش‌بيني کنند و براي تحقق آن برنامه‌‌‌ريزي کنند.

اين قابليت پيش‌بيني‌‌‌کنندگي KPI به سازمان‌ها در زمينه تصميم‌گيري و برنامه‌‌‌ريزي استراتژيک کمک شايان توجهي خواهد کرد. در مجموع بايد گفت که تعريف دقيق، توسعه هدفمند و پالايش اصولي شاخص‌‌‌هاي کليدي عملکرد در تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها امري ضروري و حياتي به‌‌‌حساب مي‌‌‌آيد که بايد با نهايت دقت و همه‌‌‌جانبه‌‌‌نگري صورت پذيرد. رهبران سازمان‌ها هم بايد با فراهم ‌‌‌کردن زمينه گفت‌‌‌و‌‌‌گو در خصوص شاخص‌‌‌هاي کليدي عملکرد، در جهتي حرکت کنند که اين شاخص‌‌‌ها را به عواملي تعيين‌‌‌کننده و کليدي در زمينه تغيير سازماني تبديل کنند که به‌‌‌عنوان يک دارايي ارزشمند و تاثيرگذار سازماني عمل کرده و زمينه‌‌‌ساز پياده‌‌‌ شدن دگرگوني ديجيتال در درون سازمان‌ها باشند.

اين مهم ميسر نخواهد بود مگر با تغيير نگرش رهبران سازمان‌ها و نگاه‌‌‌ کردن به داده به‌‌‌عنوان ارزشمندترين چيزي که سازمان‌ها در اختيار دارند. با تحليل درست و هوشمندانه اين اطلاعات بستر مناسبي براي بهبود مداوم سازماني فراهم خواهد آمد.

منبع : دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی و سیستم اطلاع رسانی پیام سرمایه و صنعت ایران

ارسال هوشمند به 20000 مخاطب فعال

با معرفی فعالیت خود به بیش از 20000 مخاطب پیام سرمایه و صنعت ایران، سرمایه گذاران، مدیران شرکتها و صاحبان کسب و کار، فعالین اقتصادی، سرمایه پذیران و گروههای مختلف در صنعت و تجارت و ... به کار خود رونق ببخشید.

تماس با دفتر آگهی های پیام سرمایه و صنعت ایران: 02166577983